Kavitasyon ile zayıflama

Kavitasyon ile bölgesel zayıflama son zamanlarda geliştirilmiş olan ve cerrahi müdahale gerektirmeyen bir estetik uygulamadır. Bu yöntem yaklaşık olarak 5 yıldır tüm dünyada yoğun bir şekilde kullanılmaktadır ve bu kullanım sonucunda yöntemin etkinliği ve güvenilirliği ile ilgili yeterli deneyim elde edilmiştir. Kavitasyon uygulamasında vücutta  bölgesel olarak birikmiş depo yağları ses dalgaları kullanılarak yok edilmektedir. Kullanılan düşük frekanstaki ultrasonik ses dalgaları Kavitasyon cihazı bölgesel fazlalıkların olduğu yere yaklaşık olarak 45 dakika boyunca uygulanır. Bölgesel fazlalıkların olduğu yerlere uygulanan bu ses dalgaları yağ dokunun yoğunluğuna uygun düzeydedir. Ses dalgaları uygulandığı bölgede enerjiye dönüşerek yağ dokuyu hücresel düzeyde parçalarlar. Parçalanan yağ hücreleri karaciğer ve barsaklar aracılığıyla vücuttan dışarı atılır. Bir kısmı da enerjiye dönüştürülerek harcanır. Kavitasyon uygulamasının kadınlara sağladığı en büyük avantaj cerrahi bir müdahale gerektirmeyen bir estetik uygulama olduğu için uygulamadan hemen sonra normal hayatınıza geri dönülebilmesidir. Uygulamaya başlanmadan önce uygulama yapılacak olan bölgeye ultrason jeli sürülür. İşlem toplam da 45 dakika sürer. Seanslar genel de haftada bir olarak uygulanır. Kişideki yağ doku yoğunluğuna bağlı olmakla beraber ortalama olarak 5 seansta istenilen ölçülere gelinir. Her seanstan önce ve seans bittikten sonra uygulama yapılan bölgenin çapı mezura ile ölçülerek hastanın dosyasına kayıt edilir. Kavitasyon uygulamasında 1 ile 3 beden arasında değişen bölgesel zayıflama beklenir.